Alex Kyiv, UA

Приєднався: 1 рік тому
Alex
 1. Для вибору необхідної версії скористайтеся командою sudo update-alternatives --config php І далі з запропонованого списку виберіть ту яка вам необхідна
 2. Для цього вам необхідно додати PPA репозиторій ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt -y install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update Після чого...
 3. Це можна зробити наступним чином use Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse; $generator = $service->getGenerator(); $response = new StreamedResponse(); $response->headers->set('Content-Typ...
 4. Розглянемо варіанти детальніше Варіант 1. Зберігати одну загальну сіль для всіх паролів користувачів поза БД hash(secret + password) На перший це виглядає безпечніше, адже якщо хтось отримає доступ до...
 5. Методи map, forEach, і reduce дійсно мають багато спільного, що і коли використовувати залежить від того який саме результат за підсумком потрібно отримати. Уявімо що у нас є масив: const locations =...
 6. При написанні досить великого шматка коду (неважливо, класу, функції або чого-небудь ще) важливим прийомом є декомпозиція. Ви ділите функціональність на логічні частини, і в головній функції складаєте...
 7. У документації по Obj-C використовуються терміни class object і class instance. Якщо їх дослівно перекласти, то вийде якраз те, про що Вас запитували. Причому в українській мові природньо об'єкт класу...
 8. Основна ідея - поліпшення переносимості. Не гарантується, що на різних системах виконуваний файл буде лежати по шляху, який вказаний в shebang. Використання env дозволяє знизити цей ризик за рахунок з...
 9. Різниця між PUT і POST - це питання семантики. Коль скоро для операцій використовуються різні дієслова, то і сенс у них повинен бути різним. Уявіть, що ваш сервіс оперує поняттями блокнот (notebook) і...
 10. Оператор == порівнює посилання. Метод equals порівнює значення. Отже, якщо ви хочете порівняти рядки на рівність, слід використовувати equals. Однак в деяких випадках рядки гарантовано представлені од...
 11. Відмінності насправді кардинальні. Річ у тому, що в першому випадку у вас ліниве, а в другому - енергійне обчислення відповіді. Це означає, що елементи вихідної послідовності в енергійному випадку обч...
 12. Оператор представлений знаком питання ?. Його також називають «тернарний», так як цей оператор, єдиний в своєму роді, має три аргументи. Синтаксис: let result = умова ? значення1 : значення2; Спочат...