STM32 + PPP (GSM) + LwIP

STM32 + PPP (GSM) + LwIP
15 хв. читання
20 жовтня 2019

Більшість GSM модулів працюють по інтерфейсу UART, за допомогою AT-команд. Але для серйозних проєктів, використання AT команд несе певні труднощі:

 • контроль і обробка помилок
 • результат виконання команди повертається з тривалою затримкою
 • необхідно розбирати вхідні рядки нальоту

Потрібно розуміти, що з результатом виконання команди, в буфер може потрапити URC-код від вхідного дзвінка, SMS, прийняті дані та ін. Вхідний буфер з прийнятими рядками, доводиться розбирати спираючись лише на символи перенесення і «ехо» команди, а самі команди найчастіше сильно відрізняються форматом. З цих причин, використання AT вносить додаткову затримку, алгоритмічно її усунути практично неможливо, адже причина знаходиться в самому модулі та недосконалість його вбудованого ПЗ

У цьому прикладі я використовував SIM800C. Подивившись специфікацію і переконавшись у підтримці PPP, став вивчати способи реалізації. Для використання PPP, модуль перемикається кількома налаштувальними командами, після цього режим AT стає недоступним і фактично йде спілкування з вежею оператора безпосередньо, минаючи внутрішній стек модуля, що дозволяє значно прискорити обмін даними.

Приклад PPP-пакету: STM32 + PPP (GSM) + LwIP

Кожен пакет PPP починається і закінчується символом ~ (0x7E). Протокол підтримує аутентифікацію з'єднання, шифрування і стиснення даних, тому досить складний для написання власного рішення. Логічніше використовувати готовий стек що підтримує PPP, наприклад LwIP. Він підтримує PPPOS і PPPOE (serial Over і Ethernet), протоколи автентифікації PAP та CHAP, має добру репутацію та широко поширений.

Демо проєкт

Блок-схема: STM32 + PPP (GSM) + LwIP

Приклади розроблялися для мікроконтролера STM32 під FreeRTOS.

Старт програми, налаштування периферії, створення завдань

int main(void) {
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_DMA_Init();
 // Налаштування gsm, периферії модуля і LwIP
 InitGsmUart();
 // Створення завдання з прийому-відправлення пакета і встановлення з'єднання
 xTaskCreate(StartThread, "Start", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, 0, tskIDLE_PRIORITY + 1, & taskInitHandle);
 // Старт процесів
 osKernelStart(NULL, NULL);
 while (1) {}
}

void StartThread(void * argument) {
 gsmTaskInit();
 // підключення, відправка/прийом даних
 xTaskCreate(connectTask, "connectTask", configMINIMAL_STACK_SIZE * 1, 0, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
 // Після видаляємо завдання
 vTaskDelete(NULL);
}

«Верхній» рівень. Установка з'єднання, приймання даних і дзеркальне відправлення

// Кількість з'єднань. У цьому прикладі 1, може бути більше, обмежена розміром RAM контролера і можливостями LwIP (останній легко настроюється)
#define GSM_MAX_CONNECTION 1
// Структура для роботи з даними
typedef struct {
 uint8_t * rxBuff;
 uint16_t rxLen;
}
sBuff[GSM_MAX_CONNECTION];

sBuff buff = {
 0
};

void connectTask(void * pServiceNum) {
 bool connectState = false;
 eRetComm status = eError;
 uint16_t delay = 0;
 uint8_t serviceNum = * (uint8_t * ) pServiceNum;
 xSemaphoreHandle xRxPppData; // семафор на прийом від ppp
 xRxPppData = GsmLLR_GetRxSemphorePoint(serviceNum);

 for (;;) {
  /* Код основного завдання */
  if (connectState == true) {
   //Якщо є підключення до сервера
   while (GsmLLR_ConnectServiceStatus(serviceNum) == eOk) {
    //Читаємо дані в буфер 
    buff[serviceNum].rxLen = getRxData(serviceNum, xRxPppData, & (buff[serviceNum].rxBuff));
    if (buff[serviceNum].rxLen != 0) {
     //Якщо прийшли дані то відправляємо назад
     if (GsmLLR_TcpSend(serviceNum, buff[serviceNum].rxBuff, buff[serviceNum].rxLen) == eOk) {
      printf("Connect:#%i SendData OK\r\n", serviceNum);
     } else {
      printf("Connect:#%i SendData ERROR\r\n", serviceNum);
      connectState = false;
     }
    }
   }
   //Якщо розрив з'єднання
   printf("Connect:#%i connection lost\r\n", serviceNum);
   GsmLLR_DisconnectService(serviceNum);
   connectState = false;
   delay = 1000;
  } else {
   // з'єднання закрито, налаштовуємо
   printf("Connect:#%i connecting...", serviceNum);
   // Встановлюємо з'єднання
   if (GsmLLR_ConnectService(serviceNum) == eOk) {
    printf("Connect:#%i connected", serviceNum);
    connectState = true;
   } else { // не вийшло підключитися
    printf("Connect:#%i ERROR", serviceNum);
    delay = GSM_CONNECTION_ERROR_DELAY;
    connectState = false;
   }
  }
  vTaskDelay(delay / portTICK_RATE_MS);
 }
}
// Прийом даних
uint16_t getRxData(uint8_t serviceNum, xSemaphoreHandle xRxPppData, uint8_t ** ppBufPacket) {
 uint16_t retLen = 0;
 uint16_t size = 0;
 if (xSemaphoreTake(xRxPppData, 1000 / portTICK_PERIOD_MS) == pdTRUE) {
  size = gsmLLR_TcpGetRxCount(serviceNum);
  if (size > 1512) {
   retLen = 0;
  } else {
   retLen = GsmLLR_TcpReadData(serviceNum, ppBufPacket, size);
  }
 }
 return retLen;
}

Налаштування GSM, докладно

void gsmTaskInit(void) {
 xTaskCreate(vGsmTask, "GSM", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, 0, tskIDLE_PRIORITY + 1, & gsmInitTaskId);
 while ((!gsmState.init) || (!pppIsOpen)) {
  vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
 }
}

/* Завдання ініціалізації та управління GSM модулем */
void vGsmTask(void * pvParameters) {
 // низькорівневі ініціалізації
 GsmLLR_Init();
 GsmLLR2_Init();
 GsmPPP_Init();
 // поки перефірія не готова
 while ((gsmState.initLLR != true) && (gsmState.initLLR2 != true)) {};
 if (GsmLLR_PowerUp() != eOk) {
  GsmLLR_ModuleLost();
 }
 for (;;) {
  // ініціалізація
  if (gsmState.init == false) {
   // якщо модуль перестав відповідати
   if (gsmState.notRespond == true) {
    printf("GSM: INIT Module lost\r\n");
    GsmLLR_ModuleLost();
    continue;
   }
   // готовність модуля
   if (GsmLLR_ATAT() != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   // відключення попереджень по живленню
   if (GsmLLR_WarningOff() != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   // установки відповіді
   if (GsmLLR_FlowControl() != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   // читаємо IMEI
   if (GsmLLR_GetIMEI(aIMEI) != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   DBGInfo("GSM: module IMEI=%s\r\n", aIMEI);
   // читаємо IMSI
   if (GsmLLR_GetIMSI(aIMSI) != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   printf("GSM: module IMSI=%s\r\n", aIMSI);
   // Software Версія
   if (GsmLLR_GetModuleSoftWareVersion(aVerionSoftware) != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   // вивід повідомлення про реєстрацію мережі (URC)
   if (GsmLLR_AtCREG() != eOk) {
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   }
   printf("GSM: CREG OK\r\n");
   // читаємо рівень сигналу
   if (GsmLLR_UpdateCSQ( & gsmCsqValue) != eOk) {
    printf("GSM: Get CSQ ERROR, -RELOAD\r\n");
    gsmState.notRespond = true;
    continue;
   } else {
    printf("GSM: CSQ value %d\r\n", gsmCsqValue);
    // формат SMS
    if (GsmLLR_SmsModeSelect(sms_TEXT) != eOk) {
     gsmState.notRespond = true;
     continue;
    }
    //видаляємо sms
    vTaskDelay(DELAY_REPLY_INIT / portTICK_RATE_MS);
    if (GsmLLR_SmsClearAll() != eOk) {
     printf("GSM: clear SMS ERROR, -RELOAD\r\n");
     gsmState.notRespond = true;
     continue;
    }
    printf("GSM: Clear SMS Ok\r\n");

    printf("GSM: INIT PPPP\r\n");
    if (GsmLLR_StartPPP( & connectionSettings.gsmSettings) == eOk) {
     printf("GSM: INIT PPPP - PPP RUN\r\n");
     xQueueReset(uartParcerStruct.uart.rxQueue);
     uartParcerStruct.ppp.pppModeEnable = true;
     uartParcerStruct.uart.receiveState = true;
     gsmState.init = true;
    } else {
     printf("GSM: INIT PPPP - PPP ERROR!!!\r\n");
     gsmState.notRespond = true;
     continue;
    }
   }
  }
  vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
 }
}

Підняття PPP.

Для початку сесії використовується 4 команди — comPPP_0-4. Як вони відправляються і розбирається відповідь ми не розглядаємо, це тема для окремої статті. Розглянемо лише в загальному вигляді:

char * comPPP_0[] = {
 "AT+CGDCONT=1,\"IP\","
};
char * comPPP_2[] = {
 "AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0"
};
char * comPPP_3[] = {
 "AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31"
};
char * comPPP_4[] = {
 "ATD*99***1#"
};

eRetComm GsmLLR_StartPPP(sGsmSettings * pSettings) {
 printf("StartPPP\r\n");
 sResultCommand resultCommand;
 char ** comPPP_Mass[3] = {
  comPPP_2,
  comPPP_3,
  comPPP_4
 };
 uint8_t * pData = NULL;
 if (GsmLLR_GetMutex() == true) {
  pData = pvPortMalloc(GSM_MALLOC_COMMAND_SIZE);
  if (pData != NULL) {
   memset(pData, 0, GSM_MALLOC_COMMAND_SIZE);
   sprintf((char * ) pData, "%s%s", comPPP_0[0], (char * ) pSettings -> gprsApn);
   RunAtCommand((char * ) pData, & resultCommand);
   // Лічильник команд, поки не відправили всі
   uint8_t stepIndex = 0;
   while (stepIndex != (3)) {
    uint16_t len = strlen((char * ) * comPPP_Mass[stepIndex]);
    sprintf((char * ) pData, "%s", (char * ) * comPPP_Mass[stepIndex]);
    RunAtCommand((char * ) pData, & resultCommand);
    stepIndex++;
   }
   memset(pData, 0, GSM_MALLOC_COMMAND_SIZE);
   vPortFree(pData);
  }
  GsmLLR_GiveMutex();
 }
 return eOk;
}

З коду завдання vGsmTask, слідують, що у разі успішного виконання «GsmLLR_StartPPP» — виставляється прапор pppModeEnable та очищається чергу uartParcerStruct.uart.rxQueue. Прапор pppModeEnable зображає поточний режим модуля. Обмін між перериванням UART і стеком/розбирачем команд — йде через чергу.

Завдання сесія PPP на рівні GSM

char * comPPP_0[] = {
 "AT+CGDCONT=1,\"IP\","
};
char * comPPP_2[] = {
 "AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0"
};
char * comPPP_3[] = {
 "AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31"
};
char * comPPP_4[] = {
 "ATD*99***1#"
};

eRetComm GsmLLR_StartPPP(sGsmSettings * pSettings) {
 printf("StartPPP\r\n");
 sResultCommand resultCommand;
 char ** comPPP_Mass[3] = {
  comPPP_2,
  comPPP_3,
  comPPP_4
 };
 uint8_t * pData = NULL;
 if (GsmLLR_GetMutex() == true) {
  pData = pvPortMalloc(GSM_MALLOC_COMMAND_SIZE);
  if (pData != NULL) {
   memset(pData, 0, GSM_MALLOC_COMMAND_SIZE);
   sprintf((char * ) pData, "%s%s", comPPP_0[0], (char * ) pSettings -> gprsApn);
   RunAtCommand((char * ) pData, & resultCommand);
   // Лічильник команд, поки не відправили всі
   uint8_t stepIndex = 0;
   while (stepIndex != (3)) {
    uint16_t len = strlen((char * ) * comPPP_Mass[stepIndex]);
    sprintf((char * ) pData, "%s", (char * ) * comPPP_Mass[stepIndex]);
    RunAtCommand((char * ) pData, & resultCommand);
    stepIndex++;
   }
   memset(pData, 0, GSM_MALLOC_COMMAND_SIZE);
   vPortFree(pData);
  }
  GsmLLR_GiveMutex();
 }
 return eOk;
}

Відправляємо дані через TCP термінал: STM32 + PPP (GSM) + LwIP

У структурах видно прийнятий пакет: STM32 + PPP (GSM) + LwIP

Підведемо підсумки.

Відмовившись від AT-команд, вдалося значно зменшити та спростити код з розбору і надсилання команд, складного (потенційно не надійного) розбір відповідей, прийому даних і URC кодів. AT-команди залишилися для початкового налаштування модему і запису параметрів APN.

Помітили помилку? Повідомте автору, для цього достатньо виділити текст з помилкою та натиснути Ctrl+Enter
Коментарі (3)
 1. Serg Sapov
  Для використання PPP, модуль перемикається кількома налаштувальними командами, після цього режим AT стає недоступним і фактично йде спілкування з вежею оператора безпосередньо, минаючи внутрішній стек модуля, що дозволяє значно прискорити обмін даними.

  А якщо в цей час SMS прийде чи вхідний дзвінок і його треба обробити, то як?

  1 рік тому ·
  0
Щоб залишити коментар необхідно авторизуватися.

Вхід / Реєстрація