Створюємо асинхронний веб-фреймворк самостійно

34 хв. читання

Інтро

Асинхронне програмування останніми роками стає дедалі популярнішим у спільноті Python. Стає зрозумілим, чому використання бібліотек на зразок aiohttp збільшується в рази. Вони обробляють багато конкурентних підключень, при цьому зберігають читабельність та простоту коду.

Не так давно Django випустив підтримку асинхронності в наступних версіях. Тож майбутнє асинхронного Python достатньо світле. Однак для багатьох розробників, які мають досвід роботи лише зі стандартною блокувальною моделлю, механізм роботи нових інструментів може здатися заплутаним.

В цьому матеріалі ми спробуємо зрозуміти, як все працює «під капотом», і створимо невеликого двійника aiohttp з нуля. Почнемо з базового прикладу з офіційної документації та додамо увесь необхідний функціонал.

Імовірно, ви вже трохи працювали з asyncio і розумієте, про що йде мова. Якщо ж ні, вам допоможуть ці матеріали:

Для нетерплячих — остаточний код доступний на hzlmn/sketch.

Низькорівневий API Asyncio, передача даних та протоколи

Asyncio пройшов довгих шлях, щоб стати таким, яким ми його знаєм. Спочатку бібліотека створювалась як низькорівневий інструмент під назвою tulip. Тож написання високорівневих застосунків було не таким приємним, як сьогодні.

Зараз asyncio є здебільшого високорівневим API, натомість для управління циклами подій існує набір низькорівневих хелперів, а також реалізація мережевих/ipc-протоколів.

З коробки бібліотека підтримує лише TCP, UDP, SSL та підпроцеси. Інші бібліотеки самостійно реалізовують протоколи вищого рівня (HTTP, FTP тощо), які базуються на транспортних протоколах та доступному API.

Усі комунікації відбуваються через з'єднання передачі та протоколів. Простіше кажучи, передача описує, як ми можемо обмінятися даними, а протокол відповідальний за те, які саме дані обрати.

Asyncio містить достатньо непогану офіційну документацію, з якою детальніше можна ознайомитись за посиланням.

Щоб отримати певне уявлення про те, як все працює, напишемо простий TCP-сервер, що виводитиме повідомлення.

server.py

import asyncio

class Server(asyncio.Protocol):
  def connection_made(self, transport):
    self._transport = transport

  def data_received(self, data):
    message = data.decode()

    self._transport.write(data)

    self._transport.close()

loop = asyncio.get_event_loop()

coro = loop.create_server(Server, '127.0.0.1', 8080)
server = loop.run_until_complete(coro)

try:
  loop.run_forever()
except KeyboardInterrupt:
  pass

server.close()
loop.run_until_complete(server.wait_closed())
loop.close()
$ curl http://127.0.0.1:8080
GET / HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8080
User-Agent: curl/7.54.0
Accept: */*

Як бачимо, код досить простий, однак він ще не дуже масштабований для створення високорівневих застосунків.

Оскільки HTTP працює поверх транспортного протоколу TCP, ми вже можемо надсилати HTTP-запити до нашого сервера, однак отримуємо їх у raw-форматі. Тож додамо кращий механізм обробки HTTP-запитів.

Створюємо серверний протокол

Додамо обробку запиту, щоб отримати корисну інформацію про його заголовки, тіло та шлях, аби не працювати з необробленим текстом. Парсинг — досить складна тема, яка трохи виходить за межі матеріалу, тому ми використовуємо httptools.

З іншого боку, aiohttp має власний парсер на основі Python, а також прив'язку до Node http-parser.

Напишемо власний клас для парсингу, який буде використовуватись як міксин для нашого основного класу Server.

http_parser.py

class HttpParserMixin:
  def on_body(self, data):
    self._body = data

  def on_url(self, url):
    self._url = url

  def on_message_complete(self):
    print(f"Received request to {self._url.decode(self._encoding)}")

  def on_header(self, header, value):
    header = header.decode(self._encoding)
    self._headers[header] = value.decode(self._encoding)

Тепер, коли ми маємо робочий HttpParserMixin, модифікуємо трохи наш Server та застосуємо міксин.

server.py

import asyncio

from httptools import HttpRequestParser

from .http_parser import HttpParserMixin

class Server(asyncio.Protocol, HttpParserMixin):
  def __init__(self, loop):
    self._loop = loop
    self._encoding = "utf-8"
    self._url = None
    self._headers = {}
    self._body = None
    self._transport = None
    self._request_parser = HttpRequestParser(self)

  def connection_made(self, transport):
    self._transport = transport

  def connection_lost(self, *args):
    self._transport = None

  def data_received(self, data):
    # Pass data to our parser
    self._request_parser.feed_data(data)

Зараз у нас є сервер, який розуміє вхідні HTTP-запити та отримує деяку важливу інформацію з них. Спробуймо додати простий ранер:

server.py

if __name__ == "__main__":
  loop = asyncio.get_event_loop()
  serv = Server(loop)
  server = loop.run_until_complete(loop.create_server(lambda: serv, port=8080))

  try:
    print("Started server on ::8080")
    loop.run_until_complete(server.serve_forever())
  except KeyboardInterrupt:
    server.close()
    loop.run_until_complete(server.wait_closed())
    loop.stop()
> python server.py
Started server on ::8080
> curl http://127.0.0.1:8080/hello

Об'єкти Request/Response

Тепер ми маємо робочий сервер, який може обробляти HTTP-запити, проте такої абстракції недостатньо для наших застосунків.

Створимо базовий клас Request, який згрупує разом всю інформацію з вхідних HTTP-запитів. Використаємо бібліотеку yarl для роботи з url (переконайтеся, що встановили її з pip).

request.py

import json

from yarl import URL

class Request:
  _encoding = "utf_8"

  def __init__(self, method, url, headers, version=None, body=None, app=None):
    self._version = version
    self._method = method.decode(self._encoding)
    self._url = URL(url.decode(self._encoding))
    self._headers = headers
    self._body = body

  @property
  def method(self):
    return self._method

  @property
  def url(self):
    return self._url

  @property
  def headers(self):
    return self._headers

  def text(self):
    if self._body is not None:
      return self._body.decode(self._encoding)

  def json(self):
    text = self.text()
    if text is not None:
      return json.loads(text)

  def __repr__(self):
    return f"<Request at 0x{id(self)}>"

Далі нам знадобиться структура, яка допоможе описати HTTP-відповідь у зручному для розробників вигляді та конвертувати її в сирий HTTP, який може бути оброблений asyncio.Transport.

response.py

import http.server

web_responses = http.server.BaseHTTPRequestHandler.responses

class Response:
  _encoding = "utf-8"

  def __init__(
    self,
    body=None,
    status=200,
    content_type="text/plain",
    headers=None,
    version="1.1",
  ):
    self._version = version
    self._status = status
    self._body = body
    self._content_type = content_type
    if headers is None:
      headers = {}
    self._headers = headers

  @property
  def body(self):
    return self._body

  @property
  def status(self):
    return self._status

  @property
  def content_type(self):
    return self._content_type

  @property
  def headers(self):
    return self._headers
  
  def add_body(self, data):
    self._body = data

  def add_header(self, key, value):
    self._headers[key] = value
  
  def __str__(self):
    """Використаємо це в наших обробниках. Фактично, генеруємо сиру HTTP-відповідь,
    який передається нашому TCP-протоколу
    """
    status_msg, _ = web_responses.get(self._status)
    
    messages = [
      f"HTTP/{self._version} {self._status} {status_msg}",
      f"Content-Type: {self._content_type}",
      f"Content-Length: {len(self._body)}",
    ]

    if self.headers:
      for header, value in self.headers.items():
        messages.append(f"{header}: {value}")

    if self._body is not None:
      messages.append("\
\
" + self._body)

    return "\
\
".join(messages)

  def __repr__(self):
    return f"<Response at 0x{id(self)}>"

Код досить зрозумілий: ми інкапсулюємо усі дані та передбачаємо потрібні гетери. Також у нас є декілька хелперів для того, щоб отримати text та json, які будуть використані пізніше. Щоб створити об'єкт Request з повідомлення, необхідно оновити наш Server.

Потрібний об'єкт повинен створюватись, коли весь запит оброблено, тож реалізуємо цей процес в обробнику on_message_complete нашого парсера.

http_parser.py

class HttpParserMixin:
  ...

  def on_message_complete(self):
    self._request = self._request_class(
      version=self._request_parser.get_http_version(),
      method=self._request_parser.get_method(),
      url=self._url,
      headers=self._headers,
      body=self._body,
    )

  ...

Серверу також потрібні невеликі зміни, аби створити об'єкт Response та передати закодовані значення в asyncio.Transport.

server.py

from .response import Response
...

class Server(asyncio.Protocol, HttpParserMixin):
  ...

  def __init__(self, loop):
    ...
    self._request = None
    self._request_class = Request

  ...

  def data_received(self, data):
    self._request_parser.feed_data(data)

    resp = Response(body=f"Received request on {self._request.url}")
    self._transport.write(str(resp).encode(self._encoding))

    self._transport.close()

Тепер, запустивши server.py, ми зможемо побачити в респонзі received request on /path у відповідь на curl http://localhost:8080/path.

Застосунок та UrlDispatcher

На цьому етапі у нас є простий сервер, який може обробляти HTTP-запити та об'єкти Request/Response для роботи з циклами запитів. Однак створені нами інструменти не дотримуються декількох важливих концепцій.

Зараз у нас є лише один основний обробник запитів, а у великих застосунках для кожного маршруту їх набагато більше. Тож потрібен механізм, що дозволяв би зареєструвати декілька обробників.

Спробуймо створити найпростіший варіант UrlDispatcher — об'єкт зі словником. Як ключ він зберігатиме метод та кортеж шляху, а фактичний обробник — як значення. Нам також потрібен обробник для тих ситуацій, коли користувач хоче отримати доступ до нерозпізнаного маршруту.

router.py

from .response import Response

class UrlDispatcher:
  def __init__(self):
    self._routes = {}

  async def _not_found(self, request):
     return Response(f"Not found {request.url} on this server", status=404)

  def add_route(self, method, path, handler):
    self._routes[(method, path)] = handler

  def resolve(self, request):
    key = (request.method, request.url.path)
    if key not in self._routes:
      return self._not_found
    return self._routes[key]

Ми пропустили такі моменти, як параметризовані маршрути, однак повернемося до них пізніше. Поки що залишимо якомога простіший варіант.

Далі нам потрібен контейнер Application, який об'єднає усю інформацію стосовно застосунку, тому що кожен раз звертатися до Server буде незручно.

import asyncio

from .router import UrlDispatcher
from .server import Server
from .response import Response

class Application:
  def __init__(self, loop=None):
    if loop is None:
      loop = asyncio.get_event_loop()

    self._loop = loop
    self._router = UrlDispatcher()

  @property
  def loop(self):
    return self._loop

  @property
  def router(self):
    return self._router

  def _make_server(self):
    return Server(loop=self._loop, handler=self._handler, app=self)

  async def _handler(self, request, response_writer):
    """Обробляє вхідний запит"""
    handler = self._router.resolve(request)
    resp = await handler(request)

    if not isinstance(resp, Response):
      raise RuntimeError(f"expect Response instance but got {type(resp)}")

    response_writer(resp)

Нам необхідно модифікувати трохи наш Server та додати метод response_writer, який буде відповідальним за передачу даних транспортному протоколу. Треба також додати до ініціалізації властивості handler та app, які будуть використовуватись для виклику відповідних обробників.

server.py

class Server(asyncio.Protocol, HttpParserMixin):
  ...

  def __init__(self, loop, handler, app):
    self._loop = loop
    self._url = None
    self._headers = {}
    self._body = None
    self._transport = None
    self._request_parser = HttpRequestParser(self)
    self._request = None
    self._request_class = Request
    self._request_handler = handler
    self._request_handler_task = None

  def response_writer(self, response):
    self._transport.write(str(response).encode(self._encoding))
    self._transport.close()
  
  ...

http_parser.py

class HttpParserMixin:
  def on_body(self, data):
    self._body = data

  def on_url(self, url):
    self._url = url

  def on_message_complete(self):
    self._request = self._request_class(
      version=self._request_parser.get_http_version(),
      method=self._request_parser.get_method(),
      url=self._url,
      headers=self._headers,
      body=self._body,
    )

    self._request_handler_task = self._loop.create_task(
      self._request_handler(self._request, self.response_writer)
    )

  def on_header(self, header, value):
    header = header.decode(self._encoding)
    self._headers[header] = value.decode(self._encoding)

Нарешті, з готовим основним функціоналом та можливістю зареєструвати нові маршрути та обробники, додамо простий хелпер для фактичного запуску нашого застосунку (подібно до web.run_app в aiohttp).

application.py

def run_app(app, host="127.0.0.1", port=8080, loop=None):
  if loop is None:
    loop = asyncio.get_event_loop()

  serv = app._make_server()
  server = loop.run_until_complete(
    loop.create_server(lambda: serv, host=host, port=port)
  )

  try:
    print(f"Started server on {host}:{port}")
    loop.run_until_complete(server.serve_forever())
  except KeyboardInterrupt:
    server.close()
    loop.run_until_complete(server.wait_closed())
    loop.stop()

Не забуваємо додати до застосунку щойно створені інструменти: app.py

import asyncio

from .response import Response
from .application import Application, run_app

app = Application()

async def handler(request):
  return Response(f"Hello at {request.url}")

app.router.add_route("GET", "/", handler)

if __name__ == "__main__":
  run_app(app)

Якщо ви запустите застосунок та зробите GET-запит на шлях /, то побачите повідомлення Hello at / та 404 помилку для всіх інших маршрутів. Чудова робота! Однак ще є над чим працювати.

$ curl 127.0.0.1:8080/
Hello at /

$ curl 127.0.0.1:8080/invalid
Not found /invalid on this server

Що далі

Ми маємо увесь базовий функціонал, але досі є речі, які потребують змін у нашому «фреймворку». Найперше необхідно додати параметризовані маршрути, оскільки це «маст-хев» усіх сучасних бібліотек. Далі необхідно додати підтримку посередників (middlewares), оскільки це дуже поширена та потужна концепція.

Ми також можемо спробувати реалізувати хуки життєвого циклу (on_startup, on_shutdown, on_cleanup тощо), подібні до aiohttp.

Параметри маршрутів

На разі наш UrlDispatcher досить бідний на функціонал та працює із зареєстрованими url-шляхами як з рядками. Найперше нам необхідно додати підтримку таких шаблонів, як /user/{username} в нашому методі resolve. Нам також потрібен хелпер _format_pattern, який буде відповідальним за генерацію фактичних регулярних виразів з параметризованого рядка. Як ви могли помітити, у нас є інший хелпер _method_not_allowed та методи для простішого визначення GET, POST-маршрутів.

router.py

import re

from functools import partialmethod

from .response import Response

class UrlDispatcher:
  _param_regex = r"{(?P<param>\\w+)}"

  def __init__(self):
    self._routes = {}

  async def _not_found(self, request):
    return Response(f"Could not find {request.url.raw_path}")

  async def _method_not_allowed(self, request):
    return Response(f"{request.method} not allowed for {request.url.raw_path}")

  def resolve(self, request):
    for (method, pattern), handler in self._routes.items():
      match = re.match(pattern, request.url.raw_path)

      if match is None:
        return None, self._not_found

      if method != request.method:
        return None, self._method_not_allowed

      return match.groupdict(), handler

  def _format_pattern(self, path):
    if not re.search(self._param_regex, path):
      return path

    regex = r""
    last_pos = 0

    for match in re.finditer(self._param_regex, path):
      regex += path[last_pos: match.start()]
      param = match.group("param")
      regex += r"(?P<%s>\\w+)" % param
      last_pos = match.end()

    return regex

  def add_route(self, method, path, handler):
    pattern = self._format_pattern(path)
    self._routes[(method, pattern)] = handler

  add_get = partialmethod(add_route, "GET")

  add_post = partialmethod(add_route, "POST")

  add_put = partialmethod(add_route, "PUT")

  add_head = partialmethod(add_route, "HEAD")

  add_options = partialmethod(add_route, "OPTIONS")

Потрібно також змінити контейнер нашого застосунку. Зараз метод resolve з UrlDispatcher повертає match_info та handler. Тож в Application._handler змінимо такі рядки:

application.py

class Application:
  ...
  async def _handler(self, request, response_writer):
    """Process incoming request"""
    match_info, handler = self._router.resolve(request)

    request.match_info = match_info
      
    ...

Посередники (Middlewares)

Посередники потрібні для модифікації вхідних запитів або відповідей обробника. Вони запускаються перед кожним запитом до сервера. Для наших потреб реалізувати все буде досить просто. Передусім додамо перелік зареєстрованих посередників до нашого об'єкта Application та трохи змінимо Application._handler. Кожен посередник повинен працювати з результатом попереднього в ланцюжку.

application.py

from functools import partial
...

class Application:
  def __init__(self, loop=None, middlewares=None):
    ...
    if middlewares is None:
      self._middlewares = []

  ...

  async def _handler(self, request, response_writer):
    """Обробка вхідного запиту"""
    match_info, handler = self._router.resolve(request)
    
    request.match_info = match_info

    if self._middlewares:
      for md in self._middlewares:
        handler = partial(md, handler=handler)

    resp = await handler(request)

    ...

Спробуймо додати посередник для логування:

app.py

import asyncio

from .response import Response
from .application import Application, run_app

async def log_middleware(request, handler):
  print(f"Received request to {request.url.raw_path}")
  return await handler(request)

app = Application(middlewares=[log_middleware])

async def handler(request):
  return Response(f"Hello at {request.url}")

app.router.add_route("GET", "/", handler)

if __name__ == "__main__":
  run_app(app)

Хуки життєвого циклу застосунку

Реалізуємо запуск певних дій у відповідь на запуск та зупинку сервера. В aiohttp існує багато сигналів на зразок on_startup, on_shutdown, on_response_prepared, але для наших потреб залишимо все якомога простішим. Реалізуємо лише startup та shutdown.

Всередині Application нам необхідно додати перелік фактичних обробників для кожної події з правильною інкапсуляцією та гетерами. Потім проводимо фактичний startup та shutdown та відповідні виклики хелпера run_app.

application.py

class Application:
  def __init__(self, loop=None, middlewares=None):
    ...
    self._on_startup = []
    self._on_shutdown = []

  ... 

  @property
  def on_startup(self):
    return self._on_startup

  @property
  def on_shutdown(self):
    return self._on_shutdown

  async def startup(self):
    coros = [func(self) for func in self._on_startup]
    await asyncio.gather(*coros, loop=self._loop)

  async def shutdown(self):
    coros = [func(self) for func in self._on_shutdown]
    await asyncio.gather(*coros, loop=self._loop)

  ...

def run_app(app, host="127.0.0.1", port=8080, loop=None):
  if loop is None:
    loop = asyncio.get_event_loop()

  serv = app._make_server()

  loop.run_until_complete(app.startup())

  server = loop.run_until_complete(
    loop.create_server(lambda: serv, host=host, port=port)
  )

  try:
    print(f"Started server on {host}:{port}")
    loop.run_until_complete(server.serve_forever())
  except KeyboardInterrupt:
    loop.run_until_complete(app.shutdown())
    server.close()
    loop.run_until_complete(server.wait_closed())
    loop.stop()

Обробка виключень

На цьому етапі ми вже додали більшість ключових фіч, однак нам досі не вистачає обробки виключень. В aiohttp можна досить просто обробляти веб-виключення як python-виключення. Тут на допомогу приходять класи Exception та Response.

Спершу створимо власний базовий клас HTTPException та декілька хелперів, залежно від типу помилок, які ми хочемо опрацьовувати (наприклад, HTTPNotFound — для нерозпізнаних шляхів, HTTPBadRequest — для проблем з боку користувача та HTTPFound — для редіректу).

from .response import Response

class HTTPException(Response, Exception):
  status_code = None

  def __init__(self, reason=None, content_type=None):
    self._reason = reason
    self._content_type = content_type

    Response.__init__(
      self,
      body=self._reason,
      status=self.status_code,
      content_type=self._content_type or "text/plain",
    )

    Exception.__init__(self, self._reason)


class HTTPNotFound(HTTPException):
  status_code = 404


class HTTPBadRequest(HTTPException):
  status_code = 400


class HTTPFound(HTTPException):
  status_code = 302

  def __init__(self, location, reason=None, content_type=None):
    super().__init__(reason=reason, content_type=content_type)
    self.add_header("Location", location)

Тепер нам треба трохи модифікувати наш Application._handler, щоб відловлювати веб-виключення.

application.py

class Application:
  ...
  async def _handler(self, request, response_writer):
    """Process incoming request"""
    try:
      match_info, handler = self._router.resolve(request)

      request.match_info = match_info

      if self._middlewares:
        for md in self._middlewares:
          handler = partial(md, handler=handler)

      resp = await handler(request)
    except HTTPException as exc:
      resp = exc

    ...

Ми також можемо видалити хелпери _not_found та _method_not_allowed з нашого UrlDispatcher та замість цього просто повернути певне виключення.

router.py

class UrlDispatcher:
  ...
  def resolve(self, request):
    for (method, pattern), handler in self._routes.items():
      match = re.match(pattern, request.url.raw_path)

      if match is None:
        raise HTTPNotFound(reason=f"Could not find {request.url.raw_path}")

      if method != request.method:
        raise HTTPBadRequest(reason=f"{request.method} not allowed for {request.url.raw_path}")

      return match.groupdict(), handler

    ...

Непогано буде також додати відформатовану відповідь для internal server error, оскільки ми не хочемо, щоб наш застосунок ламався при виникненні помилок. Додамо простий html-шаблон, а також невеликий хелпер для форматування виключень.

helpers.py

import traceback

from .response import Response

server_exception_templ = """
<div>
  <h1>500 Internal server error</h1>
  <span>Server got itself in trouble : <b>{exc}</b><span>
  <p>{traceback}</p>
</div>
"""


def format_exception(exc):
  resp = Response(status=500, content_type="text/html")
  trace = traceback.format_exc().replace("\
", "</br>")
  msg = server_exception_templ.format(exc=str(exc), traceback=trace)
  resp.add_body(msg)
  return resp

Тепер ми просто відловлюємо всі Exception всередині нашого Application._handler та генеруємо фактичну html-відповідь з нашим хелпером.

application.py

class Application:
  ...
  async def _handler(self, request, response_writer):
    """Обробка вхідного запиту"""
    try:
      match_info, handler = self._router.resolve(request)

      request.match_info = match_info

      if self._middlewares:
        for md in self._middlewares:
          handler = partial(md, handler=handler)

      resp = await handler(request)
    except HTTPException as exc:
      resp = exc
    except Exception as exc:
      resp = format_exception(exc)
    ...

Налаштовуємо процес завершення

Наостанок нам потрібно додати обробку правильного процесу завершення роботи сервера. Для цього замінимо run_app такими рядками:

application.py

...

def run_app(app, host="127.0.0.1", port=8080, loop=None):
  if loop is None:
    loop = asyncio.get_event_loop()

  serv = app._make_server()

  loop.run_until_complete(app.startup())

  server = loop.run_until_complete(
    loop.create_server(lambda: serv, host=host, port=port)
  )

  loop.add_signal_handler(
    signal.SIGTERM, lambda: asyncio.ensure_future(app.shutdown())
  )

  ...

Приклад застосунку

Тепер, коли всі наші інструменти готові, спробуймо завершити нашу попередню роботу над хуками життєвого циклу та використаємо обробку виключень.

app.py

rom .application import Application, run_app

async def on_startup(app):
  # тут ви можете просто звертатися до фактичної БД, але для нашого прикладу залишимо звичайний сет
  app.db = {"john_doe",}

async def log_middleware(request, handler):
  print(f"Received request to {request.url.raw_path}")
  return await handler(request)

async def handler(request):
  username = request.match_info["username"]
  if username not in request.app.db:
    raise HTTPNotFound(reason=f"No such user with as {username} :(")
   
  return Response(f"Welcome, {username}!")

app = Application(middlewares=[log_middleware])

app.on_startup.append(on_startup)

app.router.add_get("/{username}", handler)

if __name__ == "__main__":
  run_app(app)

Якщо ви все правильно зробили, то маєте побачите повідомлення логів, вітання у відповідь на реєстрацію користувача та HTTPNotFound для незареєстрованих користувачів та нерозпізнаних шляхів.

Висновок

Щойно ми подолали приблизно 500 рядків на шляху створення простенького фреймворку, надихнувшись aiohttp та sanic. Звичайно ж, наша робота не готова до виходу в продакшен, оскільки ми пропускали багато корисних та важливих фіч: на зразок більшої надійності, кращої підтримки специфікації HTTP, веб-сокетів тощо. Натомість ми на практиці розглянули, як подібні інструменти працюють зсередини.

Codeguida 8.2K
Приєднався: 3 місяці тому

Hosting Ukraine

Помітили помилку? Повідомте автору, для цього достатньо виділити текст з помилкою та натиснути Ctrl+Enter
Коментарі (0)

  Ще немає коментарів

Щоб залишити коментар необхідно авторизуватися.

Вхід / Реєстрація