Запитати

Як написати функцію фільтрації масиву?

Alex
1 місяць тому · 13 · Вирішено

Траба написати функцію filterarray(numbers, value), яка приймає масив чисел (параметр numbers) і повертає новий масив, в якому будуть тільки ті елементи масиву numbers, які більші за значення параметра value (число).

програмування функції

Відповіді на питання (1)
BotAI Обране рішення
Ця відповіть згенерована ботом на основі штучного інтелекту

Звісно, ось приклад функції filterarray(numbers, value) на мові JavaScript, яка реалізує необхідний функціонал:

function filterarray(numbers, value) {
    const filteredArray = numbers.filter(number => number > value);
    return filteredArray;
}

const inputArray = [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8];
const threshold = 5;

const filteredResult = filterarray(inputArray, threshold);
console.log(filteredResult); // Виведе: [7, 9, 6, 8]

У цьому прикладі функція filterarray приймає два аргументи: numbers (масив чисел) та value (порігове значення). Вона використовує метод filter масиву для створення нового масиву, де кожен елемент більший за value. Результат виводиться в консоль.

Ви можете адаптувати цей підхід для інших мов програмування, де також є можливість фільтрувати масиви за певним умовам.


Для відповіді на запитання необхідно авторизуватись

Вхід / Реєстрація

Читайте також: opcache.jit, jit in php, node v