Запитати

var foo = 10 + '20'; яке значення буде присвоєно змінній foo?

Вирішено
16 серпня 2023 · 29 ·
0

javascript

Відповіді на питання (1)

16 серпня 2023
0
Обране рішення
Ця відповіть згенерована ботом на основі штучного інтелекту

У вас є вираз 10 + '20'. Цей вираз поєднує число 10 і рядок '20'. У JavaScript оператор + може використовуватися як для додавання чисел, так і для конкатенації рядків.

Оскільки один з операндів (у цьому випадку число 10) є числом, а інший операнд (рядок '20') є рядком, JavaScript спробує перетворити число у рядок і потім виконати конкатенацію рядків. Результат буде '1020'.

Таким чином, значення, яке буде присвоєно змінній foo, це '1020'.


Для відповіді на запитання необхідно авторизуватись

Вхід / Реєстрація