id (1)

Вам не потрібен UUID

UUID, скорочення від Universal Unique Identifier - це 128-бітний формат ідентифікатора, широко розповсюджений у комп'ютерних системах. Нижче наведено приклад з використанням його найпоширенішого представлення: a73ba12d-1d8b-2516-3aee-4b15e563a835. Я...

Alex · 03 жовтня 2023 · 346