Посібник з оптимізації JavaScript файлів

Посібник з оптимізації JavaScript файлів
Переклад 15 хв. читання
У цій статті ми розглянемо практичні методи оптимізації файлів JavaScript, як розв'язувати проблеми продуктивності, пов'язані з файлами JavaScript, а також інструменти, які допоможуть у процесі оптимізації. Ви отримаєте знання, які допоможуть вам пришвидшити роботу ваших застосунків і забезпечити безперебійну роботу.

JavaScript файли є життєво важливими аспектами процесу розробки веб-застосунка, але для досягнення успіху вирішальну роль відіграють швидкість його роботи та зручність для користувачів. Тому для забезпечення безперебійної роботи важливо оптимізувати JavaScript-файли. Оптимізація файлів JavaScript дозволяє усунути проблему блокування рендерингу, часу завантаження сторінки, великого розміру файлу тощо.

Розуміння оптимізації JavaScript

Оптимізація JavaScript - це процес підвищення продуктивності. Щоб зрозуміти переваги оптимізації, спочатку потрібно розібратися з проблемами, пов'язаними з JavaScript. Деякі з них включають

 • Виконання скриптів. Файли JavaScript, що містять блокуючий код, затримують відображення сторінки. Виконання скриптів перешкоджає завантаженню іншого контенту, що призводить до погіршення користувацького досвіду.
 • Великий розмір файлу. Великі файли JavaScript завантажуються довше, що впливає на час завантаження сторінки.
 • Складність і неефективність коду. Погано оптимізований JavaScript-код - наприклад, надмірні цикли, надлишкові обчислення або неефективні алгоритми - призводить до зниження продуктивності.

Оптимізація JavaScript допомагає підвищити швидкість реагування та інтерактивність застосунків, забезпечуючи приємніший користувацький досвід і кращу продуктивність. Це зокрема пришвидшує відправлення форм, динамічне оновлення контенту та плавну анімацію.

Завдяки зменшенню розміру JavaScript файлів та оптимізації їх передачі, час завантаження сторінок зменшується. Повільне завантаження сторінок призводить до збільшення кількості відмов і негативно впливає на користувацький досвід, тоді як зменшення затримок збільшує ймовірність конверсії.

Пошукові системи враховують час завантаження сторінок як фактор ранжування. Оптимізація файлів JavaScript покращує продуктивність сайту, тим самим підвищуючи його рейтинг у пошукових системах.

Методи оптимізації JavaScript

Розгляньмо практичні кроки для оптимізації наших JavaScript-файлів.

Мінімізація

Мінімізація JavaScript-файлів передбачає видалення непотрібних символів, пробілів і коментарів для зменшення розміру файлу. Це допомагає покращити час завантаження шляхом зменшення обсягу даних, які потрібно передати від сервера до браузера клієнта.

Посібник з оптимізації JavaScript файлів

Стиснення

Стиснення файлів JavaScript з використанням таких методів, як компресія gzip, зменшує розмір файлів. Стиснуті файли надсилаються з сервера до браузера і далі розпаковуються перед виконанням, що призводить до швидшого завантаження та покращення продуктивності веб-сайту.

Асинхронне та відкладене завантаження

За замовчуванням JavaScript-файли завантажуються синхронно, тобто вони блокують відображення веб-сторінки, поки скрипт повністю не завантажиться і не виконається. Методи асинхронного та відкладеного завантаження дозволяють файлам JavaScript завантажуватися незалежно від процесу рендерингу сторінки, мінімізуючи вплив на час завантаження. Асинхронне завантаження гарантує, що скрипт буде завантажений і виконаний, як тільки він стане доступним, тоді як відкладене завантаження затримує виконання до завершення розбору HTML-коду.

Покращення швидкості завантаження

Умовне та ліниве завантаження

Ліниве завантаження - це техніка, коли файли JavaScript завантажуються лише тоді, коли це необхідно, наприклад, коли на веб-сторінці відбувається певна дія або подія. Вона зменшує початковий час завантаження сторінки, відкладаючи завантаження некритичних скриптів до потрібного моменту, покращуючи загальний користувацький досвід.

Умовне завантаження дозволяє завантажувати JavaScript-файли вибірково на основі певних умов. Наприклад, ви можете завантажувати різні скрипти залежно від типу пристрою користувача, можливостей браузера або дій користувача. Завантаження тільки необхідних скриптів зменшує корисне навантаження і підвищує продуктивність.

Далі ми розглянемо деякі способи покращення швидкості завантаження сторінок.

Керування залежностями та конкатенація скриптів

Керування залежностями між файлами JavaScript вкрай важливе для ефективного завантаження. Конкатенація скриптів передбачає об'єднання декількох JavaScript-файлів в один файл, що зменшує кількість HTTP-запитів, необхідних для завантаження скриптів. Таке об'єднання мінімізує мережеві затримки та збільшує час завантаження.

Струс дерева

Струшування дерева зазвичай використовується в пакетах модулів, таких як Webpack. Воно усуває невикористаний код з JavaScript-модулів під час процесу збірки, зменшуючи розмір файлу і підвищуючи продуктивність. Струшування дерева допомагає оптимізувати доставку лише необхідного коду до веб-браузера.

Кешування та мережі доставки контенту (CDN)

Використання кешування браузера та CDN може покращити час завантаження JavaScript-файлів. Кешування дозволяє браузеру зберігати та повторно використовувати раніше завантажені файли JavaScript, зменшуючи потребу в повторному завантаженні. CDN зберігають файли JavaScript у різних місцях по всьому світу, що дозволяє пришвидшити їх доставку користувачам, завантажуючи файли з сервера, розташованого ближче до їхнього географічного розташування.

Організація та модульність коду

Для кращої функціональності розбивайте JavaScript-код на модульні компоненти або модулі. Використовуйте пакувальники для об'єднання та оптимізації коду в єдиний пакет. Застосовуйте модульний патерн проєктування (модулі ES), щоб забезпечити кращу організацію коду та зручність обслуговування.

Моніторинг продуктивності та тестування

Використовуйте інструменти моніторингу продуктивності (наприклад, Lighthouse і WebPageTest) для аналізу продуктивності JavaScript і виявлення областей для покращення. Регулярно тестуйте час завантаження і швидкість відгуку вашого сайту на різних типах пристроїв і в різних мережевих умовах.

Регулярні оновлення та перевірка оптимізації

Будьте в курсі останніх передових практик і досягнень в області оптимізації JavaScript. Переглядайте та оптимізуйте свою кодову базу JavaScript, щоб усунути надмірності, підвищити продуктивність і забезпечити сумісність з новими функціями та стандартами браузерів.

Використання чистого JavaScript для оптимізації

Використання чистого JavaScript може призвести до ефективної оптимізації, не покладаючись на зовнішні інструменти або бібліотеки, такі як React, Vue та Angular. Ось кілька практичних способів оптимізації JavaScript-коду.

Ефективні цикли та ітерації

Уникайте зайвої роботи в циклах і використовуйте такі методи, як map, filter та reduce для маніпуляцій з масивами. Припустимо, у вас є масив чисел, і ви хочете звести кожне число до квадрата:

// Original loop-based approach:
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const squaredNumbers = [];

for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
 squaredNumbers.push(numbers[i] * numbers[i]);
}

console.log(squaredNumbers); // Output: [1, 4, 9, 16, 25]

Тепер оптимізуємо цей цикл за допомогою методу map:

// Optimized approach using map:
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const squaredNumbers = numbers.map(number => number * number);

console.log(squaredNumbers); // Output: [1, 4, 9, 16, 25]

У цьому прикладі метод map створює новий масив з назвою squaredNumbers. Метод map виконує ітерації над кожним елементом масиву numbers, застосовуючи надану функцію зворотного виклику (у цьому випадку піднесення числа до квадрата), і повертає новий масив з трансформованими значеннями.

Оптимізований підхід з використанням map є лаконічнішим і простішим для читання та підтримки. Він виграє від оптимізації продуктивності за рахунок використання вбудованих методів роботи з масивами, таких як map.

Дебаунсинг і тротлінг

При обробці подій, які викликають часті виконання JavaScript (наприклад, зміна розміру вікна або прокрутка), застосовуйте дебаунсинг або тротлінг, щоб контролювати частоту викликів функцій і зменшити непотрібну обробку.

Ось приклад дебаунсингу:

function debounce(func, delay) {
 let timeout;
 return (...args) => {
  clearTimeout(timeout);
  timeout = setTimeout(() => func(...args), delay);
 };
}

const handleResize = () => {
 // Perform resizing-related tasks
};

window.addEventListener('resize', debounce(handleResize, 300));

Використовуйте ефективні структури даних

Обирайте відповідні структури даних. Наприклад, використовуйте Map або Set, коли потрібен швидкий пошук даних або унікальність. Ось приклад використання Set:

const uniqueValues = new Set();
uniqueValues.add(1);
uniqueValues.add(2);
uniqueValues.add(1); // Won't be added again

console.log([...uniqueValues]); // [1, 2]

Використовуйте textContent замість innerHTML

При оновленні вмісту елемента використовуйте властивість textContent замість innerHTML, щоб уникнути потенційних ризиків для безпеки та підвищити продуктивність.

Ось приклад використання textContent:

// Avoid using innerHTML:
const element = document.getElementById('myElement');
element.innerHTML = '<strong>Updated content</strong>';

// With textContent:
const element = document.getElementById('myElement');
element.textContent = 'Updated content';

Ефективна обробка помилок

Належна обробка помилок має вирішальне значення для підтримки стабільності програми. Проте не варто зловживати блоками try .. catch, оскільки вони можуть вплинути на продуктивність. Використовуйте їх лише в разі необхідності, у потенційно небезпечному коді.

Розгляньмо приклад ефективної обробки помилок. Припустимо, у вас є функція, яка розбирає JSON-дані. Ви хочете обробити помилки, які можуть виникнути в процесі розбору JSON:

function parseJson(jsonString) {
 try {
  const parsedData = JSON.parse(jsonString);
  return parsedData;
 } catch (error) {
  console.error('Error parsing JSON:', error.message);
  return null;
 }
}

const validJson = '{"name": "John", "age": 30}';
const invalidJson = 'invalid-json';

const validResult = parseJson(validJson);
console.log(validResult); // Output: { name: 'John', age: 30 }

const invalidResult = parseJson(invalidJson);
console.log(invalidResult); // Output: null

У цьому прикладі parseJson() намагається розібрати рядок JSON за допомогою JSON.parse(). Якщо розбір пройшов успішно, він повертає розібрані дані. Однак, якщо виникає помилка (наприклад, через неправильний синтаксис JSON), блок catch перехоплює помилку і логує відповідне повідомлення про помилку. Після цього функція повертає null.

Використовуючи таким чином блок try .. catch, ви обробляєте потенційні помилки без негативного впливу на продуктивність. Такий підхід гарантує, що ви належним чином перехоплюєте помилки та керуєте ними, застосовуючи логіку обробки помилок лише тоді, коли це необхідно.

Ефективна обробка подій

Використовуйте делегування подій, щоб мінімізувати кількість слухачів подій, прив'язаних до окремих елементів. Це корисно, коли ви маєте справу з декількома елементами одного типу.

Ось приклад делегування подій:

// Instead of attaching individual event listeners:
const buttons = document.querySelectorAll('.button');
buttons.forEach(button => {
 button.addEventListener('click', handleClick);
});

// Use event delegation on a parent element:
document.addEventListener('click', event => {
 if (event.target.classList.contains('button')) {
  handleClick(event);
 }
});

Зменшуйте/уникайте глобальних змінних

Мінімізуйте використання глобальних змінних, щоб запобігти забрудненню простору імен та виникненню потенційних конфліктів. Натомість використовуйте шаблони модулів або замикання для інкапсуляції функціональності.

Ось приклад використання замикання:

const counter = (function () {
 let count = 0;

 return {
  increment: function () {
   count++;
  },
  getCount: function () {
   return count;
  },
 };
})();

counter.increment();
console.log(counter.getCount()); // Output: 1

Фрагмент DOM для пакетних оновлень

Якщо ви вносите кілька змін до DOM, створіть фрагмент DocumentFragment для пакетного внесення цих змін перед додаванням до реального DOM. Це зменшує кількість злиттів і підвищує продуктивність.

Ось приклад використання фрагмента документа:

const fragment = document.createDocumentFragment();

for (let i = 0; i < 1000; i++) {
 const element = document.createElement('div');
 element.textContent = `Item ${i}`;
 fragment.appendChild(element);
}

document.getElementById('container').appendChild(fragment);

Ефективне об'єднання рядків

Використовуйте шаблонні літерали для ефективної конкатенації рядків, оскільки вони забезпечують кращу читабельність і продуктивність, на відміну від традиційних методів конкатенації рядків.

Ось приклад використання шаблонних літералів:

const name = 'John';
const age = 30;

const message = `My name is ${name} and I am ${age} years old.`;

Кешування дорогих обчислень

Кешуйте результати дорогих обчислень або викликів функцій, щоб уникнути надлишкової обробки. Ось приклад кешування:

const cache = {};

function expensiveCalculation(input) {
 if (cache[input]) {
  return cache[input];
 }

 const result = performExpensiveCalculation(input);
 cache[input] = result;
 return result;
}

function performExpensiveCalculation(input) {
 //an expensive calculation (factorial)
 let result = 1;
 for (let i = 1; i <= input; i++) {
  result *= i;
 }
 return result;
}

// Test the expensive calculation with caching
console.log(expensiveCalculation(5)); // Output: 120 (5 factorial)
console.log(expensiveCalculation(7)); // Output: 5040 (7 factorial)
console.log(expensiveCalculation(5)); // Output: 120 (Cached result)

У цьому прикладі expensiveCalculation() перевіряє, чи результат для заданих вхідних даних вже присутній в об'єкті кешу. Якщо знайдено, він повертається безпосередньо. В іншому випадку, дороге обчислення завантажується за допомогою performExpensiveCalculation(), і результат зберігається в кеші перед поверненням.

Використання інструментів для оптимізації файлів JavaScript

Webpack

Webpack - це потужний пакувальник модулів, який допомагає керувати залежностями та пропонує функції по оптимізації. За допомогою Webpack ви можете об'єднувати та конкатенувати JavaScript-файли, оптимізувати розмір файлів і застосовувати розширені оптимізації, такі як струшування дерева і розбиття коду. Він також підтримує інтеграцію інших інструментів оптимізації та плагінів у процес збірки.

Ці інструменти надають різноманітні можливості та функції для спрощення процесу оптимізації та покращення продуктивності веб-сайту. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

CodeSee

CodeSee - дуже корисний інструмент для оптимізації JavaScript-файлів. Він полегшує розуміння кодових баз, полегшує дослідження коду та допомагає визначити можливості для оптимізації. Ви можете робити такі речі, як візуалізація залежностей коду, аналіз складності коду, навігація по вашій кодовій базі, відлагодження в часі, спільний перегляд коду, супровід коду та створення документації для вашого коду. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

UglifyJS

UglifyJS - це інструмент для мінімізації JavaScript. Він видаляє непотрібні символи, перейменовує змінні та виконує інші оптимізації для зменшення розміру файлу. Він підтримує ECMAScript 5 і більш пізні версії, що робить його сумісним з сучасним кодом JavaScript.

Babel

Babel - це універсальний компілятор JavaScript, який дозволяє розробникам писати код з використанням новітніх функцій і синтаксису JavaScript, забезпечуючи при цьому сумісність зі старими браузерами. Babel трансполює сучасний JavaScript-код у зворотно сумісні версії, оптимізуючи код для ширшої підтримки браузерами. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

Grunt

Grunt - це програма для запуску завдань, яка автоматизує повторювані завдання у проєктах на JavaScript, зокрема оптимізацію JavaScript. Він має багато плагінів і конфігурацій для мінімізації, конкатенації та стиснення файлів JavaScript. Grunt спрощує робочий процес оптимізації та може бути налаштований відповідно до конкретних вимог проєкту. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

Gulp

Gulp - це ще один загальноприйнятий інструмент для виконання завдань, який спрощує процес збірки, включаючи оптимізацію JavaScript. Він використовує підхід "код над конфігурацією" і пропонує широку екосистему плагінів. Gulp дозволяє розробникам визначати власні завдання для мінімізації, конкатенації та інших методів оптимізації. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

Rollup

Rollup - це пакувальник модулів, розроблений для сучасних проєктів на JavaScript. Він фокусується на створенні оптимізованих пакетів, використовуючи струшування дерев і розбиття коду. Rollup допомагає позбутися мертвого коду і створити менші та ефективніші JavaScript-файли. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

The Closure Compiler

The Closure Compiler - це інструмент оптимізації JavaScript, розроблений компанією Google. Він аналізує та мінімізує JavaScript-код, виконує просунуту оптимізацію та надає статичний аналіз для оптимізації продуктивності під час виконання. The Closure Compiler зручний для великих проєктів і застосунків.

WP Rocket

WP Rocket - популярний плагін для кешування WordPress, який пропонує вбудовані функції оптимізації файлів JavaScript. Він може мінімізувати та об'єднувати файли JavaScript, інтегруватися з CDN та надавати розширені можливості кешування для підвищення продуктивності веб-сайту. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

ESLint

ESLint, хоча і не є інструментом оптимізації, проте є потужним лінтером для JavaScript, який допомагає контролювати якість коду та виявляти потенційні проблеми з продуктивністю. Він може виявляти та позначати проблемні шаблони або неефективні методи кодування, які можуть вплинути на продуктивність JavaScript-файлів. Посібник з оптимізації JavaScript файлів

Lighthouse

Lighthouse - це інструмент з відкритим вихідним кодом від Google, який перевіряє веб-сторінки на продуктивність, доступність і відповідність найкращим практикам. Він надає пропозиції та рекомендації щодо оптимізації JavaScript-коду, включаючи зменшення розміру файлів, усунення скриптів, що блокують рендеринг, та використання кешування.

Підбиваємо підсумки

Оптимізація файлів JavaScript необхідна для підвищення продуктивності, забезпечення більш адаптивного та інтерактивного користувацького інтерфейсу, покращення позицій у пошукових системах, зменшення часу завантаження сторінок та збільшення конверсії веб-сайтів.

Процес оптимізації JavaScript допомагає розв'язувати такі проблеми, як затримки виконання скриптів, великі розміри файлів, блокування рендерингу та складність коду. Для оптимізації JavaScript можна використовувати різні методи, включаючи мінімізацію, стиснення, асинхронне/відкладене завантаження, умовне/ліниве завантаження, управління залежностями, конкатенацію скриптів, струшування дерев, кешування та CDN.

Використання простих методів JavaScript дозволяє оптимізувати кодову базу, не покладаючись на зовнішні бібліотеки. Ви досягаєте кращої продуктивності та покращуєте взаємодію з користувачем у ваших сайтах.

Деякі інструменти, такі як Webpack, CodeSee, UglifyJS, Babel, Grunt, Gulp, Rollup, Closure Compiler, WP Rocket, ESLint і Lighthouse, ефективно спрощують процес оптимізації JavaScript, автоматизують завдання і підвищують продуктивність веб-сайтів.

Щоб забезпечити постійне вдосконалення, будьте в курсі останніх передових практик, регулярно переглядайте та оптимізуйте кодові бази JavaScript, а також використовуйте інструменти моніторингу продуктивності для виявлення областей, які потребують поліпшення. Надаючи пріоритет оптимізації файлів JavaScript, ви створюєте швидші та ефективніші веб-застосунки, що забезпечують бездоганний взаємодію з користувачем.

Джерело: A Guide to Optimizing JavaScript Files
Помітили помилку? Повідомте автору, для цього достатньо виділити текст з помилкою та натиснути Ctrl+Enter
Коментарі (0)

  Ще немає коментарів

Щоб залишити коментар необхідно авторизуватися.

Вхід / Реєстрація