Ваш код на Python виглядає як Java

6 хв. читання

Незалежно від того подобається вам чи ні, ви кожного дня використовуєте різні мови програмування: SQL, Javascript, Python, C++ та інші. Відомо, що вивчення різних мов програмування є ключем справжнього професіоналізму, але великий відсоток програмістів з цим не рахуються або, спробувавши, вирішують, що це пуста трата часу. Після багатьох років спілкування та праці з такими спеціалістами,я зрозумів, що вони вивчають синтакс мови, можливо - роботу з деякими основними бібліотеками та фреймворками, але так і не пізнають суть мови, її "душу".

Приклади:

  # Погано: вам потрібно читати до кінця, щоб зрозуміти мету коду
  img.find('.jpg') != -1
  img.find('.jpg') >= 0
  
  # Легше для читання
  '.jpg' in img
  '.jpg' not in img
  
  # Погано. Строге обрізання по числу
  img[-4:] == '.jpg'
  
  # Добре. Працює з рядком будь-якої довжини
  img.endswith('.jpg')
  
  
  
  # Погано
  (img.endswith('.jpg') or img.endswith('.jpeg') or img.endswith('.png') or 
    img.endswith('.gif')
  
  # Добре: використовуються вбудовані можливості python, для більш компактного коду
  img.endswith((".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"))
  
  
  
  # Погано
  path == 'js' or path == 'css' or path == 'img' or path == 'font' or path == 'fonts'
  
  # Добре. Компактний код
  path in ('js', 'css', 'img', 'font', 'fonts')
  
  
  
  # Погано
  (os.path.exists(os.path.join(path, "space")) or 
    os.path.exists(os.path.join(path, "bucket")) or 
    os.path.exists(os.path.join(path, "actor"))
  
  # Добре. Компактний код. Краще читається. Список може бути переміщеним в інший файл
  any(os.path.exists(os.path.join(path, item)) for item in ["space", "bucket", "actor"])
  
  
  
  # Погано
  for i in range(len(lst)):
    elt = lst[i]
    print i, elt
  
  # Добре. Використовуємо вбудовані python функції
  for i, elt in enumerate(lst):
    print i, elt
  
  
  
  # Погано
  print 'Привіт ', name, '. Тобі ', age, ' років'
  
  # Добре. Відображає структуру вашого виводу 
  print 'Привіт {name}. Тобі {age} років'.format(name=name, age=age)
  
  
  
  # Погано
  if not (key in dict):
    print 'Ключ відсутній'
  
  # Добре. Читається краще
  if key not in dict:
    print 'Ключ відсутній'
  
  
  
  # Погано
  s = names[0]
  for name in names[1:]:
    s += ', ' + name
  
  # Добре. Не виникає проблеми з одним елементом. Також швидше
  s = ', '.join(names)
  
  
  
  # Погано
  # Визначаємо, що array1 підмножина array2
  is_subset = True
  for x in array1:
    found = False
    for y in array2:
      if x == y:
        found = True
        break
  
    if not found:
      is_subset = False
      break
  
  # Добре. 2 рядки коду замість 10!
  def subset_of(array1, array2):
    return set(array1).issubset(array2)
  
  
  
  # Погано 
  if case_sensitivity.lower() == 'sensitive':
    matcher = fnmatch.fnmatchcase
  elif case_sensitivity.lower() == 'insensitive':
    def matcher(fname, pattern):
      return fnmatch.fnmatchcase(fname.lower(), pattern.lower())
  else:
    matcher = fnmatch.fnmatch
  
  # Добре. Код може бути переміщений в інший файл
  matchers = {
  'sensitive': fnmatch.fnmatchcase
  'insensitive': lambda fname, pattern: fnmatch.fnmatchcase(fname.lower(), pattern.lower())
  }.get(case_sensitivity.lower(), fnmatch.fnmatch)
Помітили помилку? Повідомте автору, для цього достатньо виділити текст з помилкою та натиснути Ctrl+Enter
Codeguida 4.7K
Приєднався: 10 місяців тому
Коментарі (0)

  Ще немає коментарів

Щоб залишити коментар необхідно авторизуватися.

Вхід / Реєстрація